Rujukan

Kitab Fiqh wa Usuluhu

 1. Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu, Dr. Wahbah Al-Zuhaili.
 2. Al-Fiqh al-Manhaji. Shiekh Mustofa al-Khin & Shiekh Mustafa al-Bugha.
 3. Al-Iqna’. Muhamad al-Syarbini al-Khatib
 4. Fiqh al-Ibadat. Al-Hajjah Dariah al-Aiz
 5. Al-Muktamad fi Al-fiqh Al-Shafie. Dr. Muhamad al-Zuhaili.

Agama, Motivasi dan Hikmah.

 1. Kuasa Hijrah Kuasa Untuk Berubah, Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah & Ahmad Fadzli Yusof.
 2. Hikmah al-Tasyri’ wa falsafatuhu. Al-Sheikh Ali al-Jarjawi.
 3. 187 Pepatah Sabda Nabi SAW. Abdullah al-Qari B. Haji Salleh.
 4. 55 Petua Oramg Berjaya. Dato Dr. Mohd Fadzilah Kamsah.
 5. Isu Kalimah Allah, Hukum Penggunaan bagi Bukan Islam. Dr. Zulkifli Muhamad &  Rashidy Jamil Muhamad.
 6. Motivasi Alihan Pelajar. Tengku Asmadi.
 7. Akauntabiliti sebagai Mahasiswa Islam. Dr. Zulkifli Bin Mohamad al-Bakri.
 8. Seni Dalam Islam. Dr. Yusof al-Qardawi.
 9. Memahami Kaedah Darurat dalam Islam. Dr. Zulkifli Muhammad al-Bakri.
 10. Hukum Makan Katak & Berubat Dengannya. Dr. Zulkifli Muhammad al-Bakri.
 11. Hukum Penyerupaan Menurut Islam. Dr. Zulkifli Muhamad al-Bakri.
 12. Isu Kalimah Allah, Hukum Penggunaannya bagi bukan Islam. Ustaz Rashidy Muhammad Ar-Rasyid.
 13. Seni Dalam Islam. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi.
 14. Pedoman Sakit. Ustaz Azhar Hj Yahya.
 15. Benarkah Nabi Isa Disalib? Rashidy Jamil Muhammad Ar-Rashid.
 16. Indahnya Hidup Bersyariat. Dato’ Ismail Kamus & Muhd Azrul Azleen Ab. Hamid
 17. Pedoman Hidup Muslim. Abu Bakr Jabir al-Jazairi.

Sains, Falak dan Astronomi

 1. Ilmu Falak. Baharuddin Zainal.
 2. Ilmu Falak(Teori, Praktikal dan Hitungan) Baharuddin Zainal.

Tasawwuf

 1. Soal jawab A to Z Tasawuf Tapi Anda Tiada Tempat Untuk Bertanya. Dr. Zulkifli Muhamad al-Bakri.
 2. Syarah al-Hikam. Sheikh al-Imam Tajuddin Ahmad Bin Muhammad Bin Abdul Karim Bin Athaillah ISkandary.

Kitab Hadis wa Ulumuhu.

 1. Himpunan Hadis Modal Insan 1. Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri.
 2. Himpunan Hadis Modal Insan 2. Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri.
 3. Hadis- Hadis Peringatan Buat Umur Insan 3. Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri.
 4. 300 Hadis Bimbingan – Ke Arah Mencari Reda Allah. Ustaz Zahazan Mohamed & Ustaz Ahmad Hasan Mohd Nazam
 5. Bulughul Maram. al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s