Penggunaan Kapsul Ubat

Soalan: Sejauh manakah bahan-bahan yang terkandung didalam kapsul ubatan terutamanya yang dibekalkan di pusat perubatan/ hospital kerajaan dijamin halal?

Jawapan:

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga baginda serta para sahabat.

Secara umumnya, pemilihan criteria untuk pengambilan ubat, kapsul dan sirap mestilah menurut urutan berikut:

  1. Hendaklah ubat tersebut dengan bahan yang suci semata-mata (bukan daripada najis dan benda-benda haram.
  2. Jika ubat yang suci dan diharuskan syara’ tidak didapati, maka diharuskan mengambil ubat yang bercampur najis, sama ada najis semata-mata (tidak bercampur bahan lain) atau ubat yang bercampur najis atau arak yang bercampur dengan bahan lain dengan syarat:
  •  Tidak terdapat ubat yang suci yang boleh menggantikan ubat yang najis itu.
  • Orang yang berubat (arif dalam bidang perubatan) mengetahui penggunaaanya dan tidak fasiq untuk mengesahkan manfaat daripada penggunaan ubat tersebut. Umpamanya ubat yang najis itu akan menyembuhkan penyakit lebih cepat berbanding ubat yang suci.
  1. Jika terdapat pilihan di antara ubat yang najis kerana bercampur dengan arak dengan ubat yang najis bukan kerana bercampur dengan arak seperti ubat daripada lemak binatang yang tidak disembelih dan seumpamanya, maka dalam hal ini wajib didahulukan ubat ubat yang najis bukan bercampur dengan arak.

Penulis berpendapat ubat-ubatan yang dibekalkan kepada hospital atau klinik telah diperiksa isi kandungannya dan dikaji secara saintifik oleh para doktor. Ini memperlihatkan bahawa tiap ubat yang dihasilkan akan memberikan kesan dalam kesihatan pesakit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s