Pembinaan Sebuah Keluarga Bahagia

Persediaan memasuki gerbang perkahwinan, pasangan lelaki dan wanita yang akan berkahwin haruslah memastikan mereka telah bersedia dari sudut zahir dan batin, fizikal dan mental. Di sudut zahirnya, biasanya semua orang sudah maklum iaitu bersedia dari sudut kewangan, kesihatan tubuh badan dan lain-lain keperluan. Selain itu, adalah penting bakal pasangan bersedia di sudut minda atau pemikiran, Ini sedikit sebanyak sudah ada dalam fikiran segala maklumat dari segenap sudut tentang alam rumahtangga. Persediaan juga perlu dari sudut ilmu iaitu persedian ilmu agama dan juga ilmu alam rumahtangga. Lebih-lebih lagi bagi lelaki, yang bakal memikul tanggungjawab yang besar apabila menjadi suami, berbanding isteri.

Memetik ucapan Dr. Muhamad Sya’lan, Dekan Fakulti Psikologi Universiti Al-Azhar mengatakan sebagai berikut: “Dewasa ini, kita hidup di dalam masa peralihan sejarah kehidupan masyarakat, di mana isteri tidak lagi dipandang sebagai pelanggan dan peranannya di dalam keluarga tidak hanya untuk melahirkan anak dan memelihara anak, juga tidak semata-mata untuk melayani kepentingan suami sebagai sumber kebendaan semata-mata bagi kehidupan keluarga. Keadaan masyarakat sekarang ini yang memberi kesempatan kepada seorang isteri untuk menyerahkan asuhan dan pendidikan anak-anak kepada penjagaan di luar rumah, seperti di taman asuhan kanak-kanak misalnya, membolehkan dirinya mendapat kebebasan untuk bekerja. Itu merupakan kenyataan baru.

Kenyataan yang baru itu mengakibatkan terjadinya pertelingkahan dalam kehidupan rumahtangga, khususnya apabila isteri memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada pendapatan suaminya. Dalam keadaan seperti itu, kedua-dua suami isteri harus dapat memahami kenyataan baru yang mereka hadapi. Kedua-duanya wajib menyedari bahawa nilai-nilai kemanusiaan tidak terletak pada kemampuan kewangan atau ekonominya.

Dalam masa yang amat panjang, pada umumnya, wanita mempunyai pendapatan lebih rendah daripada pendapatan yang didapati kaum lelaki kerana dalam masa yang panjang itu, wanita mempunyai keyakinan yang mendalam bahawa perbezaan hasil pendapatan dengan perbezaan nilai dirinya yang dirasa lebih rendah jika dibanding dengan nilai suaminya. Oleh sebab itu, wajarlah jika berlaku reaksi pada saat terjadi perubahan kenyataan dan perubahan peranan, di mana seorang isteri memperoleh pendapatan lebih besar sehingga ia merasa sebagai pihak yang lebih kuat. Bertepatan pula kalau dalam keadaan seperti itu, keadaan rumahtangga berjalan di sekitar suatu lingkaran yang mengandungi pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai.”

Kesan negatif yang timbul dari kenyataan tersebut dapat diatasi dengan jalan:

  • Kedua-dua suami isteri harus menyedari dan saling menghormati nilai dan harga dirinya masing-masing, sekalipun di antara kedua-duanya itu terdapat perbezaan, baik dalam hal penghasilan, kecerdasan, mahupun kekuatan jasmani.
  • Hubungan suami isteri harus ditegakkan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, yang ringkasnya sebagai berikut: “Saya adalah manusia yang bernilai, secara kebetulan, pendapatan saya kecil. Akan tetapi, hakikatnya saya adalah manusia dan engkau pun manusia.”

Pertelingkahan ataupun konflik antara suami isteri adalah sesuatu yang terjadi sebagaimana pepatah ada menyebut: ‘Sedangkan lidah lagi tergigit, inikan pula suami isteri’. Maka apabila berlaku pengeseran janganlah diperbesar-besarkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s