Minggu Taaruf USIM 2008

Pada 27-30 Jun lalu, USIM telah menerima pelajar baru sesi 2008/2009. Pada hari Jumaat kesemua pelajar baru lelaki dan wanita telah mendaftar di asrama masing-masing. sepanjang minggu taaruf banyak program yang telah dijalankan. Sebagai contoh program yang telah dijalankan ialah sesi pengenalan USIM, ceramah PIN, Malam Apresiasi Seni dan sebagainya. Pada Malam Apresiasi Seni para pelajar dapat menunjukkan bakat terpendam mereka.. Minggu Taaruf berjalan dengan lancar dengan usaha dan tindakan yang tersusun para pentadbir universiti dan AJK yang terlibat. Kesemua AJk yang terlibat menjalankan tugas yag diamanahkan dengan baik. Terdapat juga kecacatan yang berlaku dalam Mingu Taaruf tersebut. Moga dengan kecacatan yang berlaku akan diperbetulkan pada masa depan.

Advertisements